top of page
LR_square_9914_1.jpg

Voor werkgevers

Wanneer door omstandigheden een werknemer dreigt uit te vallen of inmiddels (deels) arbeidsongeschikt is en daardoor het werk niet meer kan uitvoeren, is het goed om met een coach in gesprek te gaan en te kijken welke mogelijkheden er zijn om zijn of haar loopbaan weer op te pakken.

Dienstverlening

Teele Coaching biedt begeleiding bij korter of langer ziekteverzuim. Belangrijker is soms om eerder actie te ondernemen en preventief te onderzoeken hoe duurzame inzetbaarheid geborgd kan worden.

Rekening houden met de regelgeving en zoeken naar passende mogelijkheden om weer aan het werk te kunnen en te blijven.

blue.png
Re-integratie
red.png
Netwerk TC
lightblue.png
Outplacement
yellow.png
Regelgeving
gray.png
Werkwijze
gray_edited.png
Offerte aanvraag
Onze Dienstverlening
Re-integratie

Re-integratie

Als werkgever zoek je naar een oplossing voor medewerkers die door omstandigheden uitgevallen zijn. Dan kan zijn doordat er een medische aandoening is of doordat er een andere reden is waardoor de loopbaan stagneert. Bij Teele Coaching zoeken we naar een passende oplossing. Goed voor de werkgever en goed voor de werknemer.

 

Als werkgever wordt je gesteund in het proces dat de Wet poortwachter (PDFmet zich meebrengt. Je zoekt niet alleen naar een goede oplossing voor de werknemer, maar ook voor een goed re-integratiedossier.

 

Dat kan betekenen dat we zoeken naar mogelijkheden binnen het huidige bedrijf in het 1e spoor. Of toch buiten de organisatie in het 2e spoor. En soms lopen die beide sporen parallel aan elkaar.

 

Teele Coaching hecht eraan om goed af te stemmen tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts, casemanager en de coach. Zodat we met elkaar de beste kans oppakken.

 

Voor vragen en vrijblijvende kennismaking kunt u contact met mij opnemen:

Outplacement

Soms is het nodig naar ander werk te gaan zoeken. In overleg met je werknemer wordt er dan gezocht naar een passende oplossing. Opnieuw ontdekken waarin deze goed is, wat zijn of haar vaardigheden zijn en waarin deze uitdagingen vindt zijn onderwerpen waarover we het zullen hebben. Daarnaast kan praktisch coachen nodig zijn, bijvoorbeeld bij het opstellen van een aansprekend CV, het gebruik maken van social media en het voorbereiden van gesprekken.

Outplacement

Werkwijze

Bij Teele Coaching hecht ik er aan alle stakeholders te betrekken. Korte lijnen tussen de werknemer, werkgever, bedrijfsarts, het UWV en eventuele medisch behandelaars zijn belangrijk. Als re-integratiecoach ben je verbinder. Zodat we met elkaar de neuzen dezelfde kant op hebben staan en de krachten bundelen.

Werkwijze
Netwerk

Netwerk van Teele Coaching

Door al langdurig werkzaam te zijn in de regio West Nederland heeft Teele Coaching een groot netwerk onder meer in de zorg, transport, onderwijs, schoonmaakbranche en retail. Dit netwerk zetten we in voor het voeren van netwerkgesprekken, oefenen van sollicitatiegesprekken of invullen van stageplaatsen en werkervaringsplekken.

Het werkgebied van Teele Coaching is regio Rotterdam, Drechtsteden (Dordrecht.)

De thuis locatie is in Strijen, Hoeksche Waard

Regelgeving

Zowel de client (werknemer) als de werkgever hebben te maken met regels, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. In de coaching trajecten zorgen we ervoor dat we ons aan de regels houden, zodat de werkgever gesteund wordt in de ambitie om een zorgzaam werkgever te zijn en zodat de werknemer, passend bij zijn of haar mogelijkheden, de juiste weg bewandelt. Hierdoor ontstaat er een goed re-integratiedossier. 

Regelgeving
Offerte aanvraag

Preventie

Teele Coaching heeft ervaring in de begeleiding van werknemers die dreigen uit te vallen. Wanneer u dit als werkgever signaleert is het mogelijk om in een kort en intensief traject in kaart te brengen welke stressoren er zijn, welke opvattingen er leven en waar de energie weglekt. De coaching is erop gericht te leren meebewegen in een werksituatie waar dat nodig is. En aan te kunnen geven wat daarvoor nodig is. Zodat een werknemer met voldoende energie en werkplezier de uitdagingen in werk duurzaam aan kan gaan.

Ik sta graag voor je klaar

Wil je meer weten over onze dienstverlening, wil je een offerte aanvragen of heb je een andere vraag?

Neem dan gerust contact met mij op

bottom of page